Välkommen till ELEMA-klubben

ELEMA-KLUBBEN – den naturliga kontakten med gamla arbetskamrater”
Den största begivenheten är klubbens höstfest.
Där träffas alla kamrater över en trevlig måltid och ”fiskar fram” en massa nostalgi.
Medlemsavgiften är 200 kr. Betala till postgirokonto 1461820-1,
Elema-klubben c/o Karin Skarnäs.
Obs!! Ange ditt namn på talongen eller i meddelanderaden vid internetbetalning.

Om Du av personliga/praktiska skäl t.ex. bytt bostadsort, inte längre vill tillhöra klubben önskar vi att Du är vänlig och meddelar detta.
Med mail till:  Karin Skarnäs
Alternativt: Tel. 070 553 1202 eller
Brev: Elema-klubben c/o Karin Skarnäs
Oxundavägen 21
194 44 Upplands Väsby