Årsmöte 2022 Kallelse

Årsmöte,  onsdagen den 30 mars 2022, kl. 14:00.
Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson Siemens berättar om företagets fokus inom RTG-området
och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och smörgås serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast tisdagen den 22 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 070-212 12 47 eller per E-post till rolf.loefbom@telia.com

Välkomna!  Styrelsen

Årsavgift 2022

Äntligen har vi kommit fram till ljuset i tunneln och kan börja träffas igen.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2022
med 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Rolf Löfbom.
Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!
OBS, Notera att Rolf Löfbom har ersatt Karin Skarnäs som kassör och postmottagare. 
Välkomna på årsmötet. Särskild kallelse kommer.
Styrelsen
P.S. Till hösten planerar vi också för att hålla vår sedvanliga årsfest igen.

Vad händer med Elema-klubben

Elemavänner!
Hoppas allt är väl och att ni har klarat er ifrån att ha blivit smittade.
Även om man är fullsprutad så tycks man ju ändå inte vara säker.
Nu har det passerat två årsmöten utan att vi kunnat ha träffats och då också två
höstfester. Det förefaller också att vi även i år behöver flytta fram årsmötet för
att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vår verksamhet går på sparlåga men i förhoppning om att samhället skall öppna
igen söker vi en lämplig lokal/restaurang där vi kan träffas för möten och fest.
Sundbybergs museum där vi har vår hemvist är tills vidare stängt.
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 200 kr, inte minst på grund av
att klubben inte längre får något stöd från Siemens.
Glöm inte att betala årsavgiften före den 31 mars, påminnelse kommer.
Hälsningar med förhoppning om att vi snart kan träffas igen.
Styrelsen