Föreningen

VÄLKOMMEN till ELEMA-klubben

”ELEMAKLUBBEN – den naturliga kontakten med gamla arbetskamrater”
Den största begivenheten är den årliga klubbträffen. Där träffas alla kamrater över en trevlig måltid och ”fiskar fram” en massa nostalgi.
Medlemsavgiften är 200:- kr.
Betala till postgirokonto 1461820-1, ELEMA-klubben c/o Rolf Löfbom.
Obs!! Ange ditt namn på talongen eller i meddelanderaden vid internetbetalning.

Om Du av personliga/praktiska skäl t.ex. bytt bostadsort, inte längre vill tillhöra klubben önskar vi att Du är vänlig och meddelar detta.
Med mail till:  Rolf Löfbom
Alternativt: Tel. 070 212 12 47 eller
Brev: ELEMA-klubben c/o Rolf Löfbom
Torplyckegränd 56
162 44 Vällingby