Medlemsansökan

ELEMA-klubben bildades den 11 november 2004, på Bällstabro Värdshus.Klubben vänder sig till alla som varit anställda på något av företagen, Järnhs Elektriska, Kifa, Elema-Schönander, Siemens-Elema eller Siemens Tjänster.

Betala in medlemsavgiften, 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1.
OBS! Ange namn på talongen eller på meddelanderaden på internet.

Fyll i och skicka nedanstående talong till:
Elema-klubben
c/o Karin Skarnäs
Oxundavägen 21
194 44 Upplands Väsby                          E-post: info@elemaklubben.se

Hälsningar / Styrelsen

 

Talong för anmälan till Elema-klubben

Namn:
Adress:
Telefon:
Födelseår:
Anställningsperiod:
Antal anställningsår:
E-postadress: