Organisation

Adress: ELEMA-klubben, c/o Rolf Löfbom,
Torplyckegränd 56, 162 44 Vällingby

E-post: Rolf Löfbom

Plusgiro: 146 18 20-1

Organisationsnr:  802421-1123