Organisation

Adress: ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs,
Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby

E-post: info@elemaklubben.se

Plusgiro: 146 18 20-1

Organisationsnr:  802421-1123