Välkommen till ELEMA-klubben

ELEMA-KLUBBEN – den naturliga kontakten med gamla arbetskamrater”
Den största begivenheten är klubbens höstfest.
Där träffas alla kamrater över en trevlig måltid och ”fiskar fram” en massa nostalgi.
Medlemsavgiften är 200 kr. Betala till postgirokonto 1461820-1,
Elema-klubben c/o Rolf Löfbom.
Obs!! Ange ditt namn på talongen eller i meddelanderaden vid internetbetalning.

Om Du av personliga/praktiska skäl t.ex. bytt bostadsort, inte längre vill tillhöra klubben önskar vi att Du är vänlig och meddelar detta.
Med mail till:  Rolf Löfbom
Alternativt: Tel. 070 212 12 47 eller
Brev: Elema-klubben c/o Rolf Löfbom
Torplyckegränd 56
162 44 Vällingby