Årsavgift 2022

Äntligen har vi kommit fram till ljuset i tunneln och kan börja träffas igen.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2022
med 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Rolf Löfbom.
Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!
OBS, Notera att Rolf Löfbom har ersatt Karin Skarnäs som kassör och postmottagare. 
Välkomna på årsmötet. Särskild kallelse kommer.
Styrelsen
P.S. Till hösten planerar vi också för att hålla vår sedvanliga årsfest igen.