Årsmöte 2021 framflyttat

Elema-vänner!
Pandemin (Covid 19) hänger envist kvar. Detta gör att vi tyvärr måste flytta årsmötet till hösten.
Vi återkommer efter sommaren.
Hälsningar
Styrelsen