Besök på Stadsmuseet Stockholm

Lunch med guidning på Stadsmuseum

”Stockholm – 500 år på 50 minuter”

Onsdagen den 19 april besöker vi Stockholms Stadsmuseum där vi får följa
Stockholms utveckling som en resa i tiden från en liten plats i norra Europas
utkant till en urban, skandinavisk metropol och storstad.
Deltagarantalet är av praktiska skäl begränsat till max 25 personer så först
till kvarn gäller.
Tid och plats: Vi samlas kl 13:00 vid huvudentrén nere på plan ett i
”Ryssgården” nedanför slussen för en gemensam lunch.
https://stadsmuseet.stockholm.se/
Vill du inte börja med lunch är du välkommen att komma direkt till
guidningen som börjar kl 14:30 och tar cirka en timme.
Det är många trappor men det finns hiss både från Slussen ner till
huvudentrén och inne i huset.
Priset: Lunchen ingår ej emedan visningen betalas av klubben.
Dagens lunch kostar 125 kr, alternativ finns.
Anmälan via mejl senast den 5 april till info@elemaklubben.se

/Styrelsen

P.S. Tag gärna med en vän i mån av plats.