Hur klubben bildades

Idén till en förening för f d anställda vid Siemens-Elema föddes vid ett telefonsamtal mellan Christer Sommar och Karin Skarnäs i oktober 2003. Karin åtog sig att försöka hitta några personer som var beredda att ingå i en arbetsgrupp för bildande av en kamratförening.

Resultatet blev att följande fem personer träffades på Bällstabro Värdshus den 18 februari 2004: Inger Holmström, Roland Johansson, Helge Leiner, Karin Skarnäs och Christer Sommar.

Arbetsgruppen fastslog att föreningen skulle vara öppen för alla f d anställda, arbetare och tjänstemän, vid Siemens-Elema eller företag som införlivats med S-E samt Siemens Tjänster, oavsett ålder eller anställningstid.

Första uppgiften blev att utforma en intresseförfrågan som skulle sändas till det fåtal f d anställda som man hade adress till. I brevet fanns också en uppmaning att sprida idén vidare till alla f d arbetskamrater som man hade kontakt med, eftersom alla ej kunde nås brevledes. I slutet av april 2004 sändes en förfrågan ut och resultatet blev ett hundratal ja-svar, vilket inspirerade gruppen att jobba vidare.

Arbetsgruppen träffades ytterligare fem gånger: 29 mars, 26 och 27 april, 2 juni och 23 augusti. Bl a utarbetades stadgeförslag och diskuterades ekonomi, lokalfrågor och programverksamhet. Beslöts också att föreslå ”Elema-klubben” som föreningens namn.

Den 23 augusti antogs ett stadgeförslag, och beslöts att ombilda gruppen till en interimsstyrelse samt öppna postgirokonto.

Den 14 september konstituerade sig interimsstyrelsen enligt följande: Ordförande C Sommar, kassör K Skarnäs, sekreterare I Holmström, ledamöter R Johansson och H Leiner. Beslöts också att inbjuda till ett första medlemsmöte på Bällstabro Värdshus den 11 november med syfte att formellt bilda klubben.

Ytterligare två möten, 27 september och 1 november, hölls med interimsstyrelsen för att bereda bildandet. Bl a beslöts att föreslå medlemsmötet att medlemsavgiften skall vara 150 kr/år.

Den 11 november 2004 bildades klubben