Höstfest 2022

Reservera måndagen den 10:e oktober för årets höstfest på
restaurang Piatti på Tuletorget i Sundbyberg.
Inbjudan kommer senare