Medlemsavgift 2021

Elema-vänner!

Nu är det dags att förnya medlemskapet (senast 31 mars)
Sätt in 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, Elema-klubben, c/o Karin Skarnäs
Ange medlemsavgift 2021 och ert namn på talongen eller på meddelanderaden på Internet
 
Hjälp oss att hålla medlemskalendern aktuell. 
Gå in på hemsidan www.elemaklubben.se

peka på [Föreningen] och klicka sedan på [Matrikel].
Kontrollera era uppgifter i kalendern, inte minst mejl-adressen.
Meddela Karin Skarnäs om du vill avsluta medlemskapet.
Hälsningar
Styrelsen