Vad händer med Elema-klubben

Elemavänner!
Hoppas allt är väl och att ni har klarat er ifrån att ha blivit smittade.
Även om man är fullsprutad så tycks man ju ändå inte vara säker.
Nu har det passerat två årsmöten utan att vi kunnat ha träffats och då också två
höstfester. Det förefaller också att vi även i år behöver flytta fram årsmötet för
att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vår verksamhet går på sparlåga men i förhoppning om att samhället skall öppna
igen söker vi en lämplig lokal/restaurang där vi kan träffas för möten och fest.
Sundbybergs museum där vi har vår hemvist är tills vidare stängt.
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 200 kr, inte minst på grund av
att klubben inte längre får något stöd från Siemens.
Glöm inte att betala årsavgiften före den 31 mars, påminnelse kommer.
Hälsningar med förhoppning om att vi snart kan träffas igen.
Styrelsen