Styrelse och ledamöter

Ordförande:         Christer Sommar      070-583 81 80
Vice ordförande: Jan Persson              073-930 07 72
Sekreterare:        Mats Widén              073-525 19 41
Kassör:                Karin Skarnäs          070-553 12 02
Ledamot:             Inger Holmström      070-837 92 79

Suppleant:          Louise Johansson     070-293 12 15
Suppleant:          Göran Jergefalk        070-730 22 93
Suppleant:          Rolf Löfbom              08-739 23 58

Revisor:              Kurt Bäckström         08-38 63 20
Revisor:              Roger Ingemarsson  08-560 312 34
Suppleant:          Stellan Abramsson    070-584 07 79

Valberedning:     Lars- Olof Nyberg      08-590 311 24
Valberedning:     Per-Inge Strömberg   08-36 73 51
Valberedning:     Leif Åkerberg             08-760 63 08

Webbredaktör:    Lars Olsvenne          073-752 43 19