Styrelse och ledamöter

Christer Sommar, ordförande, christer.sommar@gmail.com telefon 070-583 81 80

Jan Persson, vice ordförande, janpiapersson@hotmail.com telefon 073-930 07 72

Göran Jergefalk, sekreterare, goran.jergefalk@gmail.com telefon 070-730 22 93

Louise Johansson, ledamot, lojoh@live.se telefon 070-293 12 15

Rolf Löfbom, kassör, rolf.loefbom@telia.com telefon 070-212 12 47

Hans Andersén, ledamot, 8andersen@telia.com telefon 073-973 79 05

Kurt Bäckström, revisor, kuba@telia.com telefon 070-516 84 62

Roger Ingemarsson, revisor, roger.g.ingemarsson@gmail.com telefon 070-725 20 54

Stellan Abramson, revisorssuppleant stellan.abramson@gmail.com telefon 070-584 07 79

Lars-Olof Nyberg, valberedare, larsolofnyberg@gmail.com telefon 08-590 311 24

Per-Inge Strömberg, valberedare, peringe.stromberg@telia.com telefon 073-566 56 65

Leif Åkerberg, valberedare, leif.akerberg@outlook,com telefon 08-760 63 08

Lars Olsvenne, adjungerad som webbredaktör, lars@olsvenne.se telefon 073-752 43 19