Styrelse och ledamöter

Christer Sommar, ordförande

Jan Persson, vice ordförande

Göran Jergefalk, ledamot

Louise Johansson, sekreterare

Rolf Löfbom, ledamot

Hans Andersén, kassör

Kurt Bäckström, revisor

Roger Ingemarsson, revisor

Stellan Abramson, revisorssuppleant

Lars-Olof Nyberg, valberedare

Per-Inge Strömberg, valberedare

Leif Åkerberg, valberedare

Lars Olsvenne, adjungerad som webbredaktör