Organisation

Adress: ELEMA-klubben, c/o Hans Andersén,
Sjötorpsbrinken 16, 165 65 Hässelby

E-post: Hans Andersén

Plusgiro: 146 18 20-1

Organisationsnr:  802421-1123