Bildgallerier

Från klubbens årsmöten, fester och utflykter.    
Pensionärsfester 1993 – 95, samt övriga Siemens-Elema-bilder

Tyvärr så har vår weboperatör slutat att supporta visning av bilder och fotogallerier.

Vi har bilderna sparade och kommer eventuellt att hitta en annan lösning.