Kallelse till Årsmöte 2012

Alla hälsas välkomna till årsmötet på Bällstabro Värdshus, Esplanaden 3D, Sundbyberg.
Onsdagen den 14 mars kl 18:00  Klicka här för att läsa hela kallelsen.
Vår medlem Jan Ingloff berättar om modern cancervård.
Av praktiska skäl vill vi, senast fredagen den 24 februari, veta om du kommer.
Du kan antingen anmäla dig per e-post till karin.skarnas@posthem.se
eller 08-590 82 117

Alla hälsas hjärtligt välkomna
Styrelsen