Kallelse Årsmöte 2024

Nedläggning av klubben!

KALLELSE

Onsdagen den 20 mars 2024, kl 17:00.
OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

På dagordningen: Utöver den sedvanliga redovisningen, val av
en expeditionsstyrelse till att hantera avvecklingen av klubben

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast måndagen den 11 mars, veta om du
kommer. Du kan antingen anmäla dig per E-post till info@elemaklubben.se
eller skicka ett meddelande till ELEMA-klubben, c/o Hans Andersen,
Sjötorpsbrinken 16, 165 65 Hässelby.
Välkomna!
Styrelsen Bilaga: Dagordning

DAGORDNING

Årsmötets öppnande

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet

Frågan om mötets behöriga utlysande

Godkännande av dagordningen

Styrelsens verksamhetsberättelse

Fastställande av resultat- och balansräkning

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förfarande med årets över/underskott

Ratificering av beslut att upplösa klubben (bekräftelse av beslut, 2023-09-26)

Val av expeditionsstyrelse (hantera avvecklingen och kalla till ett sista möte*)
(Skatteverket, Nordea, Sbg museum ekonomi/förråd, samlingar/hemsida och likvida medel)

Övriga frågor

Mötets avslutande

Välkomna! /Styrelsen

*Syftet med ett sista möte är att fatta/konfirmera beslut om fördelningen av
klubbens kvarvarande likvida medel, samlingar samt formen för information om
mötets beslut till de icke närvarande. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt klubben.

Besök på Stadsmuseet Stockholm

Lunch med guidning på Stadsmuseum

”Stockholm – 500 år på 50 minuter”

Onsdagen den 19 april besöker vi Stockholms Stadsmuseum där vi får följa
Stockholms utveckling som en resa i tiden från en liten plats i norra Europas
utkant till en urban, skandinavisk metropol och storstad.
Deltagarantalet är av praktiska skäl begränsat till max 25 personer så först
till kvarn gäller.
Tid och plats: Vi samlas kl 13:00 vid huvudentrén nere på plan ett i
”Ryssgården” nedanför slussen för en gemensam lunch.
https://stadsmuseet.stockholm.se/
Vill du inte börja med lunch är du välkommen att komma direkt till
guidningen som börjar kl 14:30 och tar cirka en timme.
Det är många trappor men det finns hiss både från Slussen ner till
huvudentrén och inne i huset.
Priset: Lunchen ingår ej emedan visningen betalas av klubben.
Dagens lunch kostar 125 kr, alternativ finns.
Anmälan via mejl senast den 5 april till info@elemaklubben.se

/Styrelsen

P.S. Tag gärna med en vän i mån av plats.

Medlemsavgift för 2023

Elema-vänner!
Nu är det åter dags att senast den31 mars betala medlemsavgiften för 2023 på 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1, Elema-klubben, c/o Hans Andersen. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!OBS, Notera att Hans Andersen har ersatt Rolf Löfbom som kassör och postmottagare.Styrelsen

Årsmöte 2023

Torsdagen den 30 mars 2023, kl 17:00.

OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson,Siemens berättar om företagets fokus inom Rtg-området och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast onsdagen den 22 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 073-973 79 05 eller per E-post till info@elemaklubben.se eller skicka in nedanstående talong till ELEMA-klubben, c/o Hans Andersen, Sjötorpsbrinken 16, 165 65 Hässelby.

DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förfarande med årets över/underskott
 11. Val av ordförande på 2 år
 12. Val av 1 ordinarie ledamöter på 2 år
 13. Val av 1 suppleanter på 1 år
 14. Val av 1 revisor på 2 år och eventuellt 1 revisorssuppleant på 1 år
 15. Val av valberedning på 1 år
 16. Fastställande av budget för 2023
 17. Personlig integritet, GDPR
 18. Behandling av motioner; UPPLÖSNING av klubben (se bilaga)
 19. Fastställande av medlemsavgift för 2024
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

§ 18 Upplösning/avveckling av klubben (bilaga)

Utdrag ur styrelseprotokoll 7/2022:

§ 11 Upplösning av klubben

Ett datum för klubbens upplösning närmar sig alltmer eftersom det finns en praktisk och administrativ gräns för när en organisation inte längre kan fungera. Vi blir allt färre medlemmar och medelåldern blir ohjälpligt allt högre. Det senare gäller inte minst styrelsens medlemmar. Frågan är alltså inte om klubben måste läggas ner utan när detta ska ske.

Enligt klubbens stadgar ska en upplösning beslutas av två på varandra följande möten varav ett ska vara ordinarie årsmöte. I dagsläget måste vi fundera över på vilket sätt nedläggningen ska göras. Vad skall ske med det material i form av några apparater, protokoll, verifikationer, m.m. som förvaras i museets källare? Kan hemsidan ligga kvar en tid? Vem skall i så fall ansvara för att hemsidan uppdateras vid behov? Tar Medicinhistoriska museet i Uppsala emot de apparater vi har? Vad göra med klubbens eventuella ekonomiska överskott?

Beslutades att styrelsen i sin kallelse till årsmötet 2023 aviserar frågan om nedläggning och när medlemmarnas beslut, enligt stadgarna, måste tas.”

Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar om nedläggning av klubben och ger styrelsen i uppdrag att under 2023/24 genomföra avvecklingen.

Stadgar för Elema-klubben

§1 Ändamål Klubbens ändamål är att verka för sammanhållning och bereda trevnad för medlemmarna genom att exempelvis arrangera möten, utflykter, middagar och andra samkväm samt att bevara företagets historia.

§13 Upplösning Klubben kan upplösas genom beslut av två 2 på varandra följande möten varav ett 1 ordinarie årsmöte. Av kallelsen skall framgå att beslut om upplösning skall tas. För beslutets giltighet krävs att ¾ av närvarande medlemmar biträder förslaget. I händelse av upplösning skall tillgångarna disponeras i enlighet med klubbens ändamål syfte om inte annat beslutas på årsmötet.

Höstfest 2022

VÄLKOMMEN till Elema-klubbens höstfest
Måndagen den 10 oktober kl 18:00 på
Restaurang Piatti, Tulegatan 10 [Tuletorget], Sundbyberg
Buss 515 från Sundbybergs stn eller från Näckrosen [T-bana 11] till Tuletorget
Missa inte chansen att träffa gamla arbetskamrater igen. Det blir en lättsam
tillställning med god mat och dryck och mycket prat.
 VÄLKOMSTDRINK med tilltugg
Kvällens MENY (Kött eller fisk)
 COSTATA ALLA BRACIA
(Grillad hängmörad entrecote med rosmarinsky och pommes frites)
Alternativt
 FILETTO DI SALMERINO AL´LIMONE
(Sesam och chiliöverbakad rödingfilé med scampi och citronrisotto)
 Vegetariskt alternativ finns naturligtvis också att få.
 TIRAMISU (Efterrätt)
Ett glas vin eller starköl (alt. alkoholfritt) samt kaffe.
Baren finns tillgänglig under hela kvällen.
—————–
Allt detta till det subventionerade priset av 250 kr
Anmälan, som är bindande, sker genom insättning av kr 250 kr
på postgirokonto 146 18 20-1 till ”Elema-klubben c/o Rolf Löfbom”
senast den 25 september.
Obs! glöm inte att ange ditt namn på talongen
och om du vill ha kött eller fisk eller en vegetarisk rätt!

Årsmöte 2022 Kallelse

Årsmöte,  onsdagen den 30 mars 2022, kl. 14:00.
Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson Siemens berättar om företagets fokus inom RTG-området
och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och smörgås serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast tisdagen den 22 mars, veta om du kommer.

Välkomna!  Styrelsen

Årsavgift 2022

Äntligen har vi kommit fram till ljuset i tunneln och kan börja träffas igen.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2022
med 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Rolf Löfbom.
Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!
OBS, Notera att Rolf Löfbom har ersatt Karin Skarnäs som kassör och postmottagare. 
Välkomna på årsmötet. Särskild kallelse kommer.
Styrelsen
P.S. Till hösten planerar vi också för att hålla vår sedvanliga årsfest igen.

Vad händer med Elema-klubben

Elemavänner!
Hoppas allt är väl och att ni har klarat er ifrån att ha blivit smittade.
Även om man är fullsprutad så tycks man ju ändå inte vara säker.
Nu har det passerat två årsmöten utan att vi kunnat ha träffats och då också två
höstfester. Det förefaller också att vi även i år behöver flytta fram årsmötet för
att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vår verksamhet går på sparlåga men i förhoppning om att samhället skall öppna
igen söker vi en lämplig lokal/restaurang där vi kan träffas för möten och fest.
Sundbybergs museum där vi har vår hemvist är tills vidare stängt.
Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 200 kr, inte minst på grund av
att klubben inte längre får något stöd från Siemens.
Glöm inte att betala årsavgiften före den 31 mars, påminnelse kommer.
Hälsningar med förhoppning om att vi snart kan träffas igen.
Styrelsen