Medlemsavgift för 2023

Elema-vänner!
Nu är det åter dags att senast den31 mars betala medlemsavgiften för 2023 på 200 kr till plusgirokonto 146 18 20-1, Elema-klubben, c/o Hans Andersen. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!OBS, Notera att Hans Andersen har ersatt Rolf Löfbom som kassör och postmottagare.Styrelsen