Kallelse till årsmöte 2018

Torsdagen den 15 mars 2018, kl 18.00.

Bällstabro Värdshus, Esplanaden 3D, Sundbyberg.

Vår kollega Arne Ljung berättar om ”Stora Blå” i förändring.

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast torsdagen den 8 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 08-590 82 177 eller per E-post till karin.skarnas@gmail.com eller skicka in nedanstående talong till ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs, Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2018 på 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!

Välkomna!  Styrelsen