Kallelse till årsmöte 2019

Torsdagen den 21 mars 2019, kl 18.00.

Maison Pierre, Esplanaden 3D, Sundbyberg.

Vår kollega Nils Rosén talar på temat

Getinge ett ledande företag inom intensivvård och kirurgi?”

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast torsdagen den 14 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 08-590 82 177 eller per E-post till karin.skarnas@gmail.com eller skicka meddelande till ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs, Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2019 på 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!

Hjälp oss att hålla medlemskalendern aktuell. Gå in på hemsidan www.elemaklubben.se, peka på [Föreningen] och klicka sedan på [Matrikel]. Ange ”elema” som användarnamn och ”blahus” som lösenord.

Kontrollera era uppgifter i kalendern, inte minst mejl-adressen.

Välkomna!

Styrelsen