Släktforskning introduktion

Introduktionseftermiddag i Släktforskning

Under de senaste åren har intresset för släktforskning ökat hos svenska
folket men kunskapen om hur man skall söka i olika register efter sina
anförvanter är mycket begränsad.

Elema-klubben kommer att arrangera en introduktionseftermiddag i
ämnet där deltagarna får lära sig hur man bygger upp ett släktträd och var
och hur man hittar relevant information på nätet.

Med denna inbjudan vänder vi oss till Dig som INTE tidigare har släkt-
forskat, men om intresse finns bland våra medlemmar kan vi kanske senare
starta en studiecirkel.

Vi träffas Måndagen den 8 April 2013 kl 13.00 i Solna.
Plats meddelas senare

Om Du är intresserad skall Du anmäla Ditt deltagande till Janne Persson
tel 512 931 40 eller på mail janpiapersson@hotmail.com senast den 3 april.
Du kan även anmäla Ditt intresse om tidpunkten för denna introduktion
inte passar så försöker vi samlas vid ett senare tillfälle.

Introduktionen är kostnadsfri och kaffe eller te kommer att serveras till
självkostnadspris.