Aktiviteter våren 2016

Årsmötet
Vi brukar förgylla vårt årsmöte med något extra inslag förutom själva mötet.
I år får vi ett besök av Arne Lindy, som är verksam på Maquet som klinisk
specialist inom ventilationsvård. Arne har en lång och gedigen erfarenhet inom
ämnet, med hela världen som arbetsfält.
Han kommer att berätta om ”Den nya ventilationsplattformen” som kommer att
spegla hur framtidens behandling inom intensivvård kan komma att se ut.

Utflykt till Medicinhistoriska museet i Uppsala.
Vi planerar för ett besök på museet lördagen den 23 april, kl. 11.00
Museet är välfyllt med medicinteknisk utrustning från svunna tider.
För de som tidigare besökt museet skall ni veta att förutom mera utrustning
har också lokalerna omorganiserats. En ny avdelning har också öppnats som
speglar psykiatrin från förr.
En guide kommer att vägleda oss genom hela utställningen.
Efter guidningen planerar vi att mot självkostnad erbjuda något att äta och
dricka, på plats i museet.

Entréavgiften är 40 kr./person.

Du hittar mera information om museet via, http://www.medicinhistoriskamuseet.uu.se/

Samåkning kommer att arrangeras och administreras av Karin Skarnäs som
också kommer att ta emot anmälningar till besöket.
E-post: karin.skarnas@gmail.com  eller per telefon: 08-590 821 77 

ELEMA-klubben inbjuder till HLR-utbildning (Hjärt- och lungräddning)
för föreningens medlemmar, hustrur/sambos.
Onsdagen den 9 marskl. 18.00 – 20.00
Plats: Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4.
Anmälan görs till Mats Widén via mail: matswiden@hotmail.com
eller per 
telefon: 073-5251941.
Deltagarantalet är begränsat till 10 personer. Först till kvarnen