Kallelse till årsmöte 2016

Torsdagen den 17 mars 2016, kl 18.00.
Bällstabro Värdshus, Esplanaden 3D, Sundbyberg.
Klubben bjuder på kaffe/te/vatten och landgång.

OBS! Elema-filmen ”Samspelet” finns att köpa på DVD för 30 kr!

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2016 på 150 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs.
Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på internet!

Av praktiska skäl vill vi, senast lördagen den 5 mars, veta om du kommer.
Du kan antingen anmäla dig på telefon 08-590 82 177
eller per E-post till karin.skarnas@gmail.com.

Välkomna!
Styrelsen