Årsmöte 2020

Årsmöte

Verksamhetsåret 2019
Med anledning av den rådande pandemin (Covid 19) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (70+) har styrelsen beslutat att hålla årsmötet enbart med styrelse, revisorer och valberedning som deltagare (fysiskt eller digitalt)
Mötet kommer att hållas tisdagen den 27 oktober kl 17:00 på
Sundbybergs Museum.

Följande dokument kommer att utskickas/mejlas till samtliga medlemmar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag till ledamöter för 2020
Förslag till budget för 2020

Har ni kommentarer, frågor, synpunkter eller förslag så mejla dessa till Karin Skarnäs så behandlar vi dem på mötet.

Styrelsen