Årsmöte 2021

Pandemin (Covid 19) hänger envist kvar. Detta gör att årsmötet även i år måste flyttas fram. 
Förhoppningsvis kan vi hålla mötet före sommaren. 
Vi återkommer efter påsk.
Hälsningar
Styrelsen