Kallelse årsmöte 2020

Torsdagen den 19 mars 2020, kl 18.00.

OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson,Siemens berättar om företagets fokus inom RTG-området och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.
Av praktiska skäl vill vi, senast torsdagen den 12 mars, veta om du kommer.
Du kan antingen anmäla dig på telefon 070 553 1202 eller per E-post till
karin.skarnas@gmail.com eller skicka in nedanstående talong till ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs, Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2020 på 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!

Välkomna!
Styrelsen