Kallelse till årsmöte 2014


Kallelse till årsmöte

Torsdagen den 13 mars 2014, kl 18.00.
Plats: Bällstabro Värdshus, Esplanaden 3D, Sundbyberg.

Vi börjar kvällen med att vår tidigare kollega Lars Filipsson berättar om verksamheten inom Siemens Healthcare.

Klubben bjuder på kaffe/te/vatten och landgång.

Ingången till möteslokalen är densamma som till restaurangen
där vi brukar ha vår årsfest.

Av praktiska skäl vill vi, senast lördagen den 1 mars, veta om du kommer.
Du kan antingen anmäla dig på telefon 08-590 82 177 eller per
E-post till karin.skarnas@gmail.com 

Bästa hälsningar styrelsen.