Visning bergrummet under SÖS

Visning av Bergrummet/”krigssjukhuset” under Södersjukhuset
Torsdagen den 8 maj kl 10:00-12.00

”Bergrummet” är ett utrymme på cirka 4 600 kvadratmeter 12 meter under Södersjukhusets huvudbyggnad.
Utrymmet sprängdes ut 1939-1944 samtidigt som sjukhuset byggdes.
I händelse av krig kan utrymmet i berget även användas som krigssjukhus för cirka 160 patienter. I Bergrummet finns även intensivvårds- och operationsavdelning.

Idag används lokalerna i berget för Stockholms Prehospitala Centrumsutbildningar. Arbete pågår med att utveckla ett akut och prehospitalt simulationscenter i berget.
Samling sker vid akutmottagningens egna entré strax nedanför stora huvudentrén. Besöket avslutas med en bricklunch till självkostnadspris. Besöket kostnadsfritt.

Länk till info om bergrummet.

Länk till bergsäkra katastrofkurser

OBS, Begränsat antal deltagare
Anmäl dig till Karin Skarnäs så snart som möjligt.

E-post: karin.skarnas@gmail.com

/ Styrelsen