Medlemsavgift 2021

Elema-vänner!

Nu är det dags att förnya medlemskapet (senast 31 mars)
Sätt in 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, Elema-klubben, c/o Karin Skarnäs
Ange medlemsavgift 2021 och ert namn på talongen eller på meddelanderaden på Internet
 
Hjälp oss att hålla medlemskalendern aktuell. 
Gå in på hemsidan www.elemaklubben.se

peka på [Föreningen] och klicka sedan på [Matrikel].
Kontrollera era uppgifter i kalendern, inte minst mejl-adressen.
Meddela Karin Skarnäs om du vill avsluta medlemskapet.
Hälsningar
Styrelsen

Årsmöte 2021

Pandemin (Covid 19) hänger envist kvar. Detta gör att årsmötet även i år måste flyttas fram. 
Förhoppningsvis kan vi hålla mötet före sommaren. 
Vi återkommer efter påsk.
Hälsningar
Styrelsen

Årsmöte 2020

Årsmöte

Verksamhetsåret 2019
Med anledning av den rådande pandemin (Covid 19) och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (70+) har styrelsen beslutat att hålla årsmötet enbart med styrelse, revisorer och valberedning som deltagare (fysiskt eller digitalt)
Mötet kommer att hållas tisdagen den 27 oktober kl 17:00 på
Sundbybergs Museum.

Följande dokument kommer att utskickas/mejlas till samtliga medlemmar:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag till ledamöter för 2020
Förslag till budget för 2020

Har ni kommentarer, frågor, synpunkter eller förslag så mejla dessa till Karin Skarnäs så behandlar vi dem på mötet.

Styrelsen

Kallelse årsmöte 2020

Torsdagen den 19 mars 2020, kl 18.00.

OBS! Sundbybergs Museum, Fredsgatan 4

Christer Johansson,Siemens berättar om företagets fokus inom RTG-området och speciellt om AI (Artificiell Intelligens)

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.
Av praktiska skäl vill vi, senast torsdagen den 12 mars, veta om du kommer.
Du kan antingen anmäla dig på telefon 070 553 1202 eller per E-post till
karin.skarnas@gmail.com eller skicka in nedanstående talong till ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs, Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2020 på 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!

Välkomna!
Styrelsen

Dagordning årsmöte 2020

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare för årsmötet
 4. Frågan om mötets behöriga utlysande
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förfarande med årets över/underskott
 11. Val av 2 ordinarie ledamöter på 2 år
 12. Val av 3 suppleanter på 1 år
 13. Val av 1 revisor på 2 år och eventuellt 1 revisorssuppleant på 1 år
 14. Val av valberedning på 1 år
 15. Fastställande av medlemsavgift för 2021 Fastställande av budget
 16. Behandling av motioner
 17. Övriga frågor
 18. Mötets avslutande

Höstfest 2019

15-årsjubileum!

VÄLKOMMEN

till Elema-klubbens höstfest

torsdagen den 14 november kl 18:00 på

restaurang Arnest (fd Lorry), Fredsgatan 6 i Sundbyberg. Vår tidigare restaurang har fått ny ägare och inriktning.

Vi inbjuder till klubbens årliga höjdpunkt, en lättsam tillställning för prat med gamla arbetskamrater med god mat och dryck. Kvällen bjuder också på tidstypisk underhållning ”Vårt 50/60-tal” av en musikaliskt känd trio.

Var och en får också en jubileumspresent.

Kvällen väcker säkert några minnen, då lokalen är sig lik sedan Dubbel-Nisses tid.

Jubileumsmenyn består av Buffé a’la Arnest innehållande:

2 sorters Bruschettas, 2 sorters sill, krispiga småschnitzlar, nattbakad karré, Spanska köttbullar och friterad klyftpotatis.

Till detta hembakat bröd och såser.

2 glas vin eller starköl (alt.alkoholfritt) samt kaffe och kakor

Öppen bar finns för egna inköp

Allt detta till det subventionerade priset av 250 kr

Vegetariskt alternativ finns naturligtvis att få.

Anmälan, som är bindande, sker genom insättning av kr 250 kr

på postgirokonto 146 18 20-1 till ”Elema-klubben c/o Karin Skarnäs”

senast den 31 oktober.

Obs! glöm inte att ange ditt namn på talongen

och om du vill ha en vegetarisk rätt!!

Kallelse till årsmöte 2019

Torsdagen den 21 mars 2019, kl 18.00.

Maison Pierre, Esplanaden 3D, Sundbyberg.

Vår kollega Nils Rosén talar på temat

Getinge ett ledande företag inom intensivvård och kirurgi?”

Kaffe/te/vatten och landgång serveras.

Av praktiska skäl vill vi, senast torsdagen den 14 mars, veta om du kommer. Du kan antingen anmäla dig på telefon 08-590 82 177 eller per E-post till karin.skarnas@gmail.com eller skicka meddelande till ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs, Oxundavägen 21, 194 44 Upplands Väsby.

Det är också dags att senast den 31 mars betala in medlemsavgiften för 2019 på 200 kr på postgirokonto 146 18 20-1, ELEMA-klubben, c/o Karin Skarnäs. Ange ert namn på talongen eller meddelanderaden på Internet!

Hjälp oss att hålla medlemskalendern aktuell. Gå in på hemsidan www.elemaklubben.se, peka på [Föreningen] och klicka sedan på [Matrikel]. Ange ”elema” som användarnamn och ”blahus” som lösenord.

Kontrollera era uppgifter i kalendern, inte minst mejl-adressen.

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Besök på Pressbyråns museum

Besök på Pressbyråns museum

Onsdagen den 5 december besöker vi Sveriges kanske minsta och minst kända museum men inte desto mindre intressant.

Deltagarantalet är av praktiska skäl begränsat till max 20 personer så först till kvarn gäller.

Plats: Muséet är beläget på Strandbergsgatan 61 på Kungsholmen i Stockholm. T-bana [Stadshagen]

Tid: Vi träffas 10:30, Pressbyrån bjuder på kaffe (kanelbulle 5 kr)

Visningen börjar 11:00

Kostnad: 50 kr/p som insamlas före visningen. Ta med jämna pengar.

Lunch: Efter visningen kan lunch erhållas i restaurangen (ovanför muséet) för 90 kr om vi hänvisar till muséet

https://www.expressen.se/nyheter/pressbyrans-museum–hemligast-i-stockholm/

https://www.pressbyran.se/om-pressbyran/historia/

Anmäl till Karin Skarnäs senast 30 november

/ Styrelsen

P.S. Tag gärna med en vän i mån av plats (boka hos Karin)